"Major publisher" — Słownik kolokacji angielskich

Major publisher kolokacja
Popularniejsza odmiana: major publisher
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważny wydawca
  1. major przymiotnik + publisher rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the first 4-player network game from a major publisher.

powered by  eTutor logo