"Major newspaper" — Słownik kolokacji angielskich

Major newspaper kolokacja
Popularniejsza odmiana: major newspaper
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważna gazeta
  1. major przymiotnik + newspaper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His face appeared on every major newspaper in the nation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo