"Major manufacturer" — Słownik kolokacji angielskich

Major manufacturer kolokacja
Popularniejsza odmiana: major manufacturer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ważny producent
  1. major przymiotnik + manufacturer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, the hospital is using devices made by all three major manufacturers.

powered by  eTutor logo