"Major exhibition" — Słownik kolokacji angielskich

Major exhibition kolokacja
Popularniejsza odmiana: major exhibition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna wystawa
  1. major przymiotnik + exhibition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A number of major exhibitions took place after her death.

powered by  eTutor logo