"Major employer" — Słownik kolokacji angielskich

Major employer kolokacja
Popularniejsza odmiana: major employer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny pracodawca
  1. major przymiotnik + employer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Thus each film in the series is a major employer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo