"Major city" — Słownik kolokacji angielskich

Major city kolokacja
Popularniejsza odmiana: major city
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże miasto
  1. major przymiotnik + city rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And it seems to be the same in every major city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo