"Major battle" — Słownik kolokacji angielskich

Major battle kolokacja
Popularniejsza odmiana: major battle
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główna bitwa
  1. major przymiotnik + battle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But does the President have another major political battle left in him?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo