"Lovely woman" — Słownik kolokacji angielskich

Lovely woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: lovely woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Śliczna kobieta
  1. lovely przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    To me, however, she was still the most lovely woman in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo