"Louisville Time" — Słownik kolokacji angielskich

Louisville Time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Louisville Czas
  1. Louisville rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He returned to the Louisville newspapers in 1976 to become managing editor of The Louisville Times, a now-defunct afternoon daily.

    Podobne kolokacje: