"Local celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Local celebrity kolokacja
Popularniejsza odmiana: local celebrity
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Miejscowa sława
  1. local przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And in the process he has become a local celebrity.

powered by  eTutor logo