"Little Star" — Słownik kolokacji angielskich

Little Star kolokacja
Popularniejsza odmiana: little star
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gwiazdka
  1. little przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Looks like we have a little star in the making.

    Podobne kolokacje: