"League publishes" — Słownik kolokacji angielskich

League publishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liga wydaje
  1. league rzeczownik + publish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1918 the League published his pamphlet Children of the Sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo