"League attendance" — Słownik kolokacji angielskich

League attendance kolokacja
Popularniejsza odmiana: league attendance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Frekwencja ligi
  1. league rzeczownik + attendance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And total league attendance last season was 2.5 million, also a record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo