"Latin spelling" — Słownik kolokacji angielskich

Latin spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Łacińska pisownia
  1. Latin przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For traditions closer to the original, see Latin spelling and pronunciation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo