BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Large manufacturer" — Słownik kolokacji angielskich

Large manufacturer kolokacja
Popularniejsza odmiana: large manufacturer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży producent
  1. large przymiotnik + manufacturer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the late 1800s the company was the largest manufacturer in the whole district.

powered by  eTutor logo