"Large company" — Słownik kolokacji angielskich

Large company kolokacja
Popularniejsza odmiana: large company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże przedsiębiorstwo
  1. large przymiotnik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    Do you want to work for a small or large company and why?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo