"Large bank" — Słownik kolokacji angielskich

Large bank kolokacja
Popularniejsza odmiana: large bank
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży bank
  1. large przymiotnik + bank rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is the first women to head any large bank in India.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo