"Kremlin official" — Słownik kolokacji angielskich

Kremlin official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kreml urzędnik
  1. Kremlin rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told me that a high Kremlin official had called on him at the end of last year with a list of "desires."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo