"Korean Basketball League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Koreańska Koszykówka Liga
  1. Korean przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So he decided to go back to Korea and enter the Korean Basketball League in 2008.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Korean Basketball League" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Korean Basketball League" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik