BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Korea Baseball Organization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Korea Baseball Organizacja
 1. baseball rzeczownik + organization rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  He also played one season in the Korea Baseball Organization.

  Podobne kolokacje:
 2. Korea rzeczownik + organization rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  He also played one season in the Korea Baseball Organization.

powered by  eTutor logo