"Kennedy family" — Słownik kolokacji angielskich

Kennedy family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kennedy rodzina
  1. Kennedy rzeczownik + family rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She is not a member of the Kennedy political family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo