"Joyce Theater" — Słownik kolokacji angielskich

Joyce Theater kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Joyce Scena
  1. Joyce rzeczownik + theater rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company continues through Sunday night at the Joyce Theater.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo