"Japanese League" — Słownik kolokacji angielskich

Japanese League kolokacja
Popularniejsza odmiana: Japanese league
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Japońska Liga
  1. Japanese przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His three younger brothers all played in the Japanese professional leagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo