"Italian spelling" — Słownik kolokacji angielskich

Italian spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Włoska pisownia
  1. Italian przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Born Martin Polio, he legally changed his last name to its original ethnic Italian spelling of Pollio.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo