"Italian league" — Słownik kolokacji angielskich

Italian league kolokacja
Popularniejsza odmiana: Italian League
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Włoska liga
  1. Italian przymiotnik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Italian league is probably the most grueling in the world.

    Podobne kolokacje: