ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Iraqi election" — Słownik kolokacji angielskich

Iraqi election kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Irakijczyk wybory
  1. Iraqi przymiotnik + election rzeczownik
    Silna kolokacja

    "The main story of the day is the Iraqi election."

powered by  eTutor logo