"Indonesian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Indonezyjczyk władza
  1. Indonesian przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Negotiations with the Indonesian authorities for better security failed to produce adequate protection, school officials said.

    Podobne kolokacje: