"Indian woman" — Słownik kolokacji angielskich

Indian woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Indyjska kobieta
  1. Indian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She told me Indian women never let a man see anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo