"Indian Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Indian Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: Indian woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Indyjska Kobieta
  1. Indian przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She told me Indian women never let a man see anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo