"Illinois official" — Słownik kolokacji angielskich

Illinois official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Illinois urzędnik
  1. Illinois rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Illinois officials seem to be encouraging charter schools in suburbs, against the opposition of many communities.

powered by  eTutor logo