"Idol season" — Słownik kolokacji angielskich

Idol season kolokacja
Popularniejsza odmiana: season of Idol
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku idola
  1. idol rzeczownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She placed second on the 10th season of American Idol.

    Podobne kolokacje: