"Icelandic woman" — Słownik kolokacji angielskich

Icelandic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Islandzka kobieta
  1. Icelandic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is the 4th Icelandic woman to have completed a doctorate in philosophy and the first in metaphysics.

    Podobne kolokacje: