"I-League season" — Słownik kolokacji angielskich

I-League season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ja-liga pora roku
  1. i-league rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mohammed played in five games during the 2011-12 I-League season.

    Podobne kolokacje: