"I am" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "I am" po angielsku — Słownik polsko-angielski

I am
I'm *****

obrazek do "I am" po polsku
 1. ja jestem
czasownik
Formy nieregularne: past tense (singular)  was, past tense (plural)  were, past participle  been
 1. być
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. być kimś, czuć się ważnym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. jest (forma czasownika "be")
  He is a doctor. (On jest lekarzem.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. istnienie, byt [COUNTABLE]
  What's the point of being? (Jaki jest cel istnienia?)
 2. istota, stworzenie [UNCOUNTABLE]
  A human is a thinking being. (Człowiek jest istotą myślącą.)
  Every human being has a conscience. (Każda istota ludzka posiada sumienie.)
  Every human being has a right to live. (Każda ludzka istota ma prawo do życia.)
  People are mortal beings. (Ludzie są śmiertelnymi istotami.)
 3. jestestwo

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. będąc (używane, by pokazać powód czegoś)
  Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
  Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
  Being a short woman, she always wears high heels (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

are

rzeczownik
 1. ar (jednostka powierzchni)
czasownik
 1. jestem
  I am John. (Jestem John.)
  zobacz także: be

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

am (skrót) *** , a.m. (skrót)
ante meridiem latin

Alternatywna pisownia to: AM, A.M.
obrazek do "am" po polsku
przysłówek
 1. przed południem; rano (np. godzina piąta rano; skrót od łac. 'ante meridiem')