BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"House joins" — Słownik kolokacji angielskich

House joins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba złącza
  1. house rzeczownik + join czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    House building up The Street during the 20th century joined these two parts together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo