"House Way approves" — Słownik kolokacji angielskich

House Way approves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Droga zatwierdza
  1. way rzeczownik + approve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The action came two days after the House Ways and Means Committee, which shares jurisdiction over Medicare, approved a similar bill.

    Podobne kolokacje:

podobne do "House Way approves" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "House Way approves" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik