"Horizon League" — Słownik kolokacji angielskich

Horizon League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Horyzont Liga
  1. horizon rzeczownik + league rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The school's team currently competes in the Horizon League, of which it has been a member since 2001.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo