"Historical Park" — Słownik kolokacji angielskich

Historical Park kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Historyczny Park
  1. historical przymiotnik + park rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    According to the historical park, the building was built in 1835.

powered by  eTutor logo