"Hispanic woman" — Słownik kolokacji angielskich

Hispanic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Iberyjska kobieta
  1. Hispanic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Hispanic woman has since gone to the police to tell them what she knew, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo