"Hispanic accent" — Słownik kolokacji angielskich

Hispanic accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Iberyjski akcent
  1. Hispanic przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He spoke with a distinct Hispanic accent that sounded jarring in these surroundings.

    Podobne kolokacje: