"Highway Safety" — Słownik kolokacji angielskich

Highway Safety kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga publiczna Bezpieczeństwo
  1. highway rzeczownik + safety rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I ran on the issue of highway safety, though my car was a wreck.

powered by  eTutor logo