"Healthy Choice" — Słownik kolokacji angielskich

Healthy Choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: healthy choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zdrowy Wybór
  1. healthy przymiotnik + choice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes a food that seems like a healthier choice may not be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo