"Harvey Milk" — Słownik kolokacji angielskich

Harvey Milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Harvey Mleko
  1. Harvey rzeczownik + milk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He came to visit a friend and never met Harvey Milk.

    Podobne kolokacje: