"Harbor Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Harbor Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Port Plaża
  1. harbor rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Along the way, it intersected the western terminus of M-46 before reaching Harbor Beach.

    Podobne kolokacje: