"Guardian review" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian review kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przegląd strażnika
  1. guardian rzeczownik + review rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As the Guardian review of the reassuringly expensive trade paperback said last month, "Genius or charlatan?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo