"Guardian Industry" — Słownik kolokacji angielskich

Guardian Industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik Przemysł
  1. guardian rzeczownik + industry rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Guardian Industries is a privately held industrial manufacturer of glass, automotive and building products based in Auburn Hills, Michigan.

powered by  eTutor logo