"Green news roundup" — Słownik kolokacji angielskich

Green news roundup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zielony skrót najważniejszych wydarzeń
  1. news rzeczownik + roundup rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Green news roundup: Keystone XL, Boris Island and shark fin soup 2.

    Podobne kolokacje: