ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Greek Super League" — Słownik kolokacji angielskich

Greek Super League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Grecka Liga super
  1. Greek przymiotnik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    Hence they are the only team to have played a single season in the Greek league and not been relegated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo