"Greek Ministry" — Słownik kolokacji angielskich

Greek Ministry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Greckie Ministerstwo
  1. Greek przymiotnik + ministry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In continuous use until 2005, this narrow bridge is now closed to traffic, currently undergoing renovation by the Greek Ministry of Culture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo