"Great choice" — Słownik kolokacji angielskich

Great choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: great choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielki wybór
  1. great przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The coach told his son he had made a great choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo